DC o'rnatilgan elektr energiyasini o'lchash moduli